www.bittikirkko.fi

Bittikirkko


Etusivu - Mysterium - Veri - Vesi - Viini - Pyynnöt - Tekstit - Info

Mysterium

Selvä kuin vesi Universumin mysteeri. Raamatun pohjalta visioitu luomisen tarkoitus, Bittikirkon luovan tulkinnan mukaisena:
  • Alusta saakka luomisen päämääränä on ollut rakkauden täyttämä täydellinen universumi.
  • Alussa kaikkeus oli ykseydessä, johon sisältyi potentiaalisena koko nykyinen maailma, joka on täydellinen siinä mielessä, että mitään ei puutu.
  • Universumin syntyhetkellä ykseys hajautui moneudeksi, joka mahdollisti rakkauden vapaan virtaamisen ja sen esteenä olevan pahan eriytymisen.
  • Nykyisen maailman tehtävä on pahuuden suodattaminen ja sen lopullinen hävittäminen.
  • Tämän puhdistumisprosessin kautta nykyinen täydellinen universumi jalostuu parhaaksi mahdolliseksi, ja luomisen päämäärä toteutuu.

Universumin Luoja on täysin suvereeni, oikeudenmukainen ja hyvä. Hän on valmistanut Kristuksessa koko luomakuntaa koskevan sovituksen. Pahakin palvelee hyvää päämäärää olemalla osa täydellistymisprosessia, jossa sen lopullinen rooli on hävitä olemattomiin. Valo syrjäyttää pimeyden, rakkaus syrjäyttää pahan.

"Sillä minä tahdon... että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä ." (Kol 2:1-3)

Rakkauden valtakunta on kaikkien Jeesukseen Kristukseen uskovien osa.

MINÄ USKON!